Page 2 - Brosura manual consiliere si dezv pers UNISCAN
P. 2

Unitatea 4. O viață sănătoasă!
                                                                                                  Planificări
                                                                 Lecția 1. Schimbare și dezvoltare             58   Planificarile anuale/ calendaristice
                                                                                                  și pe unitati de învățare se pot
       Cuprins                                                      Lecția 2. „Păstrează haina de nouă și           62   downloada de pe site-ul nostru,
                                                                       sănătatea de tânăr!”

                                                                                                  www.uniscan.ro
                                                                 Lecția 3. „Măsoară de șapte ori și taie odată!”      66
                                                                 Lecția 4. „Paza bună trece primejdia rea”         70

                                                                 Autoevaluare și reflecție                 73
                                                                                                  Formare profesională
                                                                                                  Ateliere de formare profesională
                                                                 Recapitulare:                           oferite gratuit prin Centrul
       Unitatea 1. Cine sunt eu?                                             Blog - Pagina mea de dezvoltare personală         74   Educaţional Active Learning ca
                                                                                                  suport în utilizarea manualului la
                                                                                                  clasă!
       Lecția 1. Întâlnire cu noi înșine              8   Despre manualul de                Fișă de feedback                     75
       Lecția 2. Cum sunt eu?                  12   consiliere și dezvoltare
                                        personală
       Lecția 3. Care sunt valorile și credințele                                     Unitatea 5. De ce și cum învăț?
             mele?                     16   Componente
                                        Manualul se va publica în format
       Lecția 4. Ce atitudine am față de mine?          20   tipărit și digital, și, până când ajunge     Lecția 1. Ce și de ce învăț?               76   Autor: Simona Popa - profesor,
                                        în școli, poate fi descărcat și folosit la    Lecția 2. Cum învăț?                   80   psiholog și profesor formator
                                        clasă de pe site-ul nostru
       Autoevaluare și reflecție                 23   www.uniscan.ro secțiunea Manuale         Lecția 3. Ce mă ajută și ce mă împiedică
                                        Aprobate. Manualul digital oferă în             să învăț?                   84
                                        plus față de manualul tipărit,
                                        videoclipuri realizate cu ajutorul unui     Lecția 4. Care este stilul meu de învățare?        88
                                        grup de copii de vârste apropiate
       Unitatea 2. Ce simțim?                      elevilor, activități interactive și ferestre   Autoevaluare și reflecție                 91
                                        cu explicații pe care copiii le pot
                                        vizualiza și asculta.
       Lecția 1. Întâlnire cu emoțiile              24                                                             Vă invit ca în fiecare oră de
                                                                                                  consiliere și dezvoltare personală să
       Lecția 2. Să recunoaștem și să înțelegem
                                                                                                  luăm un răgaz și să pornim
             emoțiile!                   28                                                             împreună într-o incursiune curajoasă
       Lecția 3. Să conștientizăm emoțiile noastre        32   Despre ce învățăm                                                 spre noi înșine. Ne dăm mâna, și, cu
                                        Manualul este o resursă atât pentru                                        dorință de autocunoaștere, pornim
       Lecția 4. Cum exprimăm emoțiile?             36   profesor cât și pentru elevi invitând      Unitatea 6. Cine vreau să devin?                 într-o expediție neașteptată și
                                        la autocunoaștere și autoreflecție.                                         necunoscută. Vă însoțesc aidoma
                                        Învățăm împreună despre noi                                            unui licurici, luminând calea pe care
       Autoevaluare și reflecție                 39
                                        înșine, învățăm să ne apreciem, să        Lecția 1. Ce meserii cunosc?               92   pășesc cercetașii noștri. Suntem aici
                                        ne respectăm și să ne înțelegem         Lecția 2. Ce meserii mă atrag?              96   pentru prima dată, uimiți de această
       Recapitulare:                           emoțiile de zi cu zi. Descoperim         Lecția 3. Cum iau decizii?                100   șansă de autocunoaștere și creștere
                                        cum să comunicăm și să                                               personală, bucuroși să ne asumăm
       Blog - Pagina mea de dezvoltare personală         40   relaționăm armonios, cum să           Lecția 4. Cum ajung ce îmi doresc?            104   acest rol nou care va aduce
                                        facem alegeri și ne orientăm către                                         schimbări și va deschide noi
       Fișă de feedback                     41   o viață de calitate.               Autoevaluare și reflecție                 107   orizonturi. Vom fi în contact în
                                                                                                  fiecare săptămână cu sugestii,
                                                                                                  planuri de lecții, articole și suport
       Unitatea 3. Cum relaționăm?                                            Recapitulare:                           teoretic. Abia aștept!
                                        Lecția mea de consiliere și            Blog - Pagina mea de dezvoltare personală        108   Simona Popa, 0723.389188,
       Lecția 1. Întâlnire cu ceilalți              42   dezvoltare personală                                                E-mail: simona.popa@uniscan.ro
                                        Planuri de lecție și suport pas cu pas
       Lecția 2. Comunicarea asertivă              46   în desfășurarea orelor de Consiliere și      Fișă de feedback                     109   Uniscan Grup Educational, str.
       Lecția 3. Cooperăm și ne ajutăm              50   dezvoltare personală. Pentru a le primi                                       Rucăr 17, sector 1, București, Tel:
                                        pe mail săptămânal este necesar să                                         224.50.80 / 224.50.26,
       Lecția 4. Rezolvăm conflictele și ne împăcăm        54   vă abonați la newsletter-ul nostru de      Evaluare finală                      110   www.uniscan.ro,
                                        pe www.activelearningcenter.ro                                           www.activelearningcenter.ro
       Autoevaluare și reflecție                 57   selectând la "statut" profesor diriginte
                                        sau consilier școlar după caz.  2    3    Dicționar                        112
   1   2   3   4   5   6   7